Onderhoud aan Amstelaquaduct en Waterwolftunnel begin maart

5 maanden geleden gepubliceerd

De provincie Noord-Holland zal onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan het Amstelaquaduct en de Waterwolftunnel bij de N201. Deze werkzaamheden vinden plaats in de avonden en nachten van 7 tot en met 10 maart.

Wat houden de werkzaamheden in?

Tijdens de onderhoudsbeurt worden de technische installaties in de tunnel nagekeken, de wanden en markeringen gereinigd, de veiligheidsmiddelen gecontroleerd en de riolering schoongemaakt. Ook wordt er gemaaid en zwerfvuil verwijderd. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren worden het Amstelaquaduct en de Waterwolftunnel volledig afgesloten.

Afsluiting Amstelaquaduct

Het Amstelaquaduct wordt afgesloten van donderdagavond 7 maart om 20.00 uur tot vrijdagochtend 8 maart om 5.00 uur. Het verkeer op de N201 wordt tijdens deze periode met bebording omgeleid via de A2, A4 en A9.

Afsluiting Waterwolftunnel

De Waterwolftunnel wordt afgesloten van vrijdagavond 8 maart om 19.00 uur tot zaterdagochtend 9 maart om 6.00 uur en van zaterdagavond 9 maart om 19.00 uur tot zondagochtend 10 maart om 6.00 uur. Het verkeer op de N201 wordt gedurende deze periodes omgeleid tussen de Legmeerdijk in Aalsmeer en de aansluiting met de Fokkerweg in Haarlemmermeer via de N231 en de N232.

Weggebruikers en omwonenden worden verzocht rekening te houden met mogelijke vertragingen en omleidingen.